Masterkonsert: Ivan Ushakov (fløyte)

  Dokkhuset Scene Mandag 21 jan  19:00
Gratis

Ivan Ushakov er masterstudent ved NTNU institutt for musikk og har i sitt masterstudium valgt å fokusere på «det lånte fløyterepertoaret». Ved denne masterkonserten presenterer han Khachaturians fiolinkonsert. Den armensk-sovjetiske komponisten Aram Khachaturian komponerte i 1940 sin relativt kjente fiolinkonsert, som i 1968 ble arrangert for fløyte av den franske fløytisten Jean-Pierre Rampal, på komponistens eget initiativ.

Fløytas kontinuerlige utvikling som instrument har gjennom tidene økt dens tekniske, klanglige og dynamiske potensial, og dermed redusert mange tekniske utfordringer man tidligere fant i tradisjonelt fløyterepertoar. Tidligere tekniske svakheter har dessuten bidratt til hull i repertoaret med tanken på epoker, opprinnelsesland og besetninger, og lån av repertoar fra andre instrumenter har derfor blitt aktuelt.

Ivan Ushakov har valgt å spille dette verket fordi det belyser det tekniske potensialet til dagens fløyte, og byr på mange utfordringer man ikke møter i det tradisjonelle fløyterepertoaret. Stykket kommer dessuten fra et sted der lite solorepertoar ble komponert for fløyte.

Ivan Ushakov, fløyte
Else Bø, klaver

Arr:  Institutt for musikk – NTNU