NTNU Kveld

  Dokkhuset Scene Tirsdag 23 apr  19:00
Gratis

NTNU Kveld 23. april: Trondheim, hovedstad for mineralutvinning til havs?
Tid: Tirsdag 23. april kl. 19.00 – ca 21.00
Sted: Dokkhuset, Fri adgang for alle (begrenset antall sitteplasser)

Arrangør: NTNU Vitenskapsmuseet
Språk: Norsk

Den teknologiske utviklingen foregår i rivende tempo
– Verden trenger mineraler, ikke minst for å kunne gjennomføre det grønne skiftet

På Norges havbunn finnes ettertraktede mineraler som gull, sølv, kopper og sink. Vi skaffer oss nå kunnskap om disse mineralforekomstene og om mulighetene for å ta dem i bruk. I kartleggingsarbeidet jakter vi på “black smokers” – eller skorsteiner. Det er markører for mineralforekomster. Finner vi slike skorsteiner, vet vi at det er mineraler i grunnen.

Hvilke dilemmaer og utfordringer knytter seg til utvinning av disse ressursene?
Er det miljømessig forsvarlig?
Er det verdt innsatsen og investeringene?
Er dette en ny mulighet for norsk industri?
Eksisterer naturen kun for oss mennesker?

Foredragsholdere:

Kurt Aasly er førsteamanuensis på institutt for geovitenskap og petroleum. Trenger vi mineralene fra havbunnen? Hva innebærer det å starte utvinning av havbunnens ressurser? Hvilken teknologi trenger vi? Er dette miljømessig forsvarlig?

Heidi Rapp Nilsen er postdoktor ved institutt for filosofi og religionsvitenskap. Hun har master i økonomi og tok sin doktorgrad på økologisk økonomi og etikk i 2010. Hun spør: Eksisterer naturen kun for oss mennesker? Hun reflekterer videre rundt ansvar for å se helheten med alle inngrep vi gjør.

Egil Tjåland, leder institutt for geovitenskap og petroleum, NTNU. Hvilket mulighetsvindu representerer mineralutvinning fra norsk havbunn? Kan dette bli et nytt norsk industrieventyr?

Arrangør: NTNU Vitenskapsmuseet